U punom sjaju

Budim­pešta je najraskošnija sa reke, noću. Ima i po danu divnih kadrova, ali pogled na Mađarski par­la­ment sa Dunava je deo ture koju nikako ne treba zao­bići. Obezbe­dite sebi mesto na palubi i kom­ponujte uz prigodan valcer i priču sa brod­skog ozvučenja. Ne čekajte pravi trenutak jer će vam pro­maći onaj prethodni.

Mađarski Par­la­ment, jedna od najlepših admin­is­tra­tivnih zgrada u Evropi / 36mm, 1/100, f4, ISO 1600

Što se tiče podeša­vanja aparata — ekspozi­cija ne mora biti duža od 1/60, pre kraća zbog kre­tanja broda i vibracija. Upotreba sta­tiva je izlišna, fotka se iz ruke. Svakako proverite oštrinu nakon par sni­maka, pa ako je fotografija strešena, skratite ekspozi­ciju. Blenda f4 je sasvim dovoljna za visok nivo detalja i potrebnu dubinsku oštrinu. Auto ISO do 3200, poželjnije 1600. WB nije preterano važan ako fotkate u raw for­matu (dig­i­talni neg­ativ) radi kas­nije obrade.

Sa tehničke strane spomenuću i opremu sa kojom je fotka napravl­jena jer me često pitaju šta je dovoljno za dobar snimak. Nikon D7100 nabavio sam baš za ovakve pri­like. Telo je manjih gabarita, prigodno za puto­vanja i bezbrižne pro­laske kroz carinu, bez puno kom­pro­misa u radu i kvalitetu, šta više. Objektiv je Nikkor 24–70G, vrhunski zum objektiv sa fik­snom blendom f2.8. Za one koje intere­suje nabavka, aparat je na berzi od 400 do 500 evra polovan, nov je oko 600. Objektiv je oko 800 evra polovan i najbolje što Nikon nudi u tom opsegu. Kvalitet koji ovaj kombo isporučuje je izuzetan, a raspon objek­tiva na krop telu dovoljan je da pokrije većinu ideja jednog foto tur­iste.

Komentari

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.