Šta bi na sve ovo rekao moj Jova?

Sretne me ta misao s vre­mena na vreme. Da li bi uopšte imao komentar? Na državu, društvo, poli­tiku… Šta bi meni rekao? Bio je majstor i vredan za primer, voleo je šah i poš­tovao ljude. Ludom ne vredi pričati, pametnom i ne moraš — umeo je da kaže dok bih ja vijao pravdu unaokolo. Na kos­mičke sile nije računao, samo na sebe i svojih deset prstiju. Na njega smo raču­nali svi i još uvek merimo svet po nje­govom ključu. Ali, svet više nije isto mesto.

Sneža i Jovo

Verovatno ne bi bilo velikih reči. Prošlo je dosta godina, ali se nije puno toga prome­nilo. Mezili bi, pili kafu i rakiju, raz­gledali fotografije. Pristao bi i na par­tiju šaha, mada je jači, ali ja bih bio uporniji.

Komentari

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.