Na čeličnim krilima

Oko fotografije ima pripreme. Oprema mora da bude ispravna i na broju. To važi i za auto i fotografa. Koji je plan? Lokacija, troškovi, vre­menska prog­noza, upoz­na­vanje sa temom i pre­poručenim tehnikama fotkanja. Ideš sam ili akcijaš sa nekim? Kada sklopiš koc­kice, ostaje ti da se zabaviš i napraviš dobre fotke.

Imali smo divno vreme i moto trku za veliku nagradu Vršca na grad­skom aero­dromu. Tema izne­nađenja čekala nas je stotinak metara iza piste — hangar pilotske akademije i parking sa poljoprivrednim avionima. Društvo mi je pravila moja draga koleginica i pri­jateljica Ivana Poljak. Polja nema problem sa aparatom i ljudima, voli da se druži i obožava da putuje.

Primer da za portret nije neophodan f2.8. Može i f8.

Pris­ustvo letećih grdosija budi stra­hopoš­to­vanje i divl­jenje — odličan kon­tekst za ženski portret. Neobavezan stil i rejbanke savršeno se slažu sa ulogom, a kako su žene u vaz­duho­plovstvu i dalje retkost, ceo prizor je popril­ično aut­en­tičan. Ipak, mekane senke oblačnog neba saču­vale su potrebnu dozu žen­stvenosti. Voilà.

Iako sam na tak­mičare ispalio preko 1000 ekspozi­cija i vežbao paning satima, nisam bio prezado­voljan rezul­ta­tima. Poljin portret je bio fotka dana, ona kojoj se raduješ na povratku kući.

Komentari

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.