Sarajevska Hagada

Sarajevska Hagada

Knjiga koja je preživjela inkviziciju i ratove

Sarajevska Hagada jevrejski je rukopisno-oslikani kodeks, nastao u drugoj polovini 14. vijeka na području sjeverne Španije. Na tlo Bosne i Hercegovine Hagadu su donijeli protjerani Jevreji Sefardi. Smatra se jednom od najljepših knjiga ove vrste, a čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Zbog osjetljivosti materijala, originalna Hagada javno se izlaže samo četiri puta godišnje.

Na hebrejskom jeziku hagada (haggadah) je priča. Sadržaj Sarajevske Hagade ispisan je krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenoj i istančanoj koži, koja ima 142 pergamentska lista, po čemu je jedinstvena u svijetu. Iako autor Hagade nije poznat, gotovo je sigurno da je nastala kao vjenčani poklon, kaže kustosica Zemaljskog muzeja BiH Ana Marić.

„Jedna od najpoznatijih minijatura koja je prikazana u Hagadi ima dva grba. Na jednom grbu je prikazana ruža, a na drugom krila, dok je na vrhu prikazan vrh Barcelone. Prema postojećim arhivskim dokumentima, u to vrijeme, znači u drugoj polovini 14. stoljeća, u Barceloni su zbilja živjele dvije obitelji sa takvim preizimenima. Za pretpostaviti je da se u jednom trenutku dva člana tih obitelji stupili u brak i da su dobili na poklon jedno ovakvo djelo,“ rekla je Marić.

Pročitajte više na Radio Slobodna Evropa...

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Photo by Denis Daničić Copyright 2016

EXIF

Focal Length: 66 mm
Exposure: 1/125 sec
Aperture: f 2.8
ISO: 800

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Sarajevska Hagada

Sarajevska Hagada

Knjiga koja je preživjela inkviziciju i ratove

Sarajevska Hagada jevrejski je rukopisno-oslikani kodeks, nastao u drugoj polovini 14. vijeka na području sjeverne Španije. Na tlo Bosne i Hercegovine Hagadu su donijeli protjerani Jevreji Sefardi. Smatra se jednom od najljepših knjiga ove vrste, a čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Zbog osjetljivosti materijala, originalna Hagada javno se izlaže samo četiri puta godišnje.

Na hebrejskom jeziku hagada (haggadah) je priča. Sadržaj Sarajevske Hagade ispisan je krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenoj i istančanoj koži, koja ima 142 pergamentska lista, po čemu je jedinstvena u svijetu. Iako autor Hagade nije poznat, gotovo je sigurno da je nastala kao vjenčani poklon, kaže kustosica Zemaljskog muzeja BiH Ana Marić.

„Jedna od najpoznatijih minijatura koja je prikazana u Hagadi ima dva grba. Na jednom grbu je prikazana ruža, a na drugom krila, dok je na vrhu prikazan vrh Barcelone. Prema postojećim arhivskim dokumentima, u to vrijeme, znači u drugoj polovini 14. stoljeća, u Barceloni su zbilja živjele dvije obitelji sa takvim preizimenima. Za pretpostaviti je da se u jednom trenutku dva člana tih obitelji stupili u brak i da su dobili na poklon jedno ovakvo djelo,“ rekla je Marić.

Pročitajte više na Radio Slobodna Evropa...

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Photo by Denis Daničić Copyright 2016

EXIF

Focal Length: 66 mm
Exposure: 1/125 sec
Aperture: f 2.8
ISO: 800

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)