Dragi prijatelji…

Fotore­porter je bio slikovnica mog fotograf­skog puto­vanja u posled­njih 12 godina. Bilo je tu finih radova, par stotina fot­kica raznih tema. Postao je solidna ref­er­enca i naj­draži put u sećanja. S druge strane, imao je puno tehničkih nedostataka. Draga, ali zastarela verzija CMS‑a bez podrške, neop­ti­mi­zovan prikaz na mobilnim ure­đa­jima, baza puna SPAM‑a bez mogućnosti fil­tri­ranja poželjnog od nepoželjnog, sve u svemu – bio je zreo za ribild, ali nije bilo lakog načina da se pos­to­jeći sistem nado­gradi. Tek kad sam ga obrisao, shvatio sam da nemam jasnu ideju šta bih dalje. I kon­cept slikovnice nije podržavao ime bloga, sem u najširem smislu. Fot­kice sam sačuvao, ali kostur više ne pos­toji.

Od tog momenta prošlo je više od godinu dana. Par puta sam hteo i da ga prodam jer nisam bio sig­uran da mogu da izguram takvo ime i ideje koje se vrte po glavi. Fotore­porter treba da se bavi fotore­por­tažama, da bude prisutan i konzis­tentan, a ja se sa fotografijom igram u zoni kom­fora i sebi za dušu. Srećom, u među­vre­menu sam se rešio tereta velikih očeki­vanja.

Kroz godine sam izbistrio šta mi najviše leži, i gle čuda, to su upravo repor­taže. U nekom obliku, o bilo čemu. Kratke, duže, o događa­jima, svetu i ljudima. Portreti. Sećam se pitanja jednog znanog panče­vačkog fotografa od pre pet­naestak godina. Voleo je Alfe i imao vre­mena za počet­nike. “Šta voliš da fotografišeš? Ja se pronalazim u portre­tima.” Tada mi nije bilo jasno zašto bih se ograničio samo na portrete i šta toliko pronalazi na licima ljudi. Danas kapiram, ali i dalje fotkam sve pored čega ne mogu tek tako da prođem.

Portret, Knez Mihailova
Uspa­vani Beograđani

Za pod­logu sam odabrao Word­Press. Lagan je za upotrebu, podrška je odlična i ima sve što je nedosta­jalo. Za početak će biti sasvim bejzik, priča i fotka. To je bio još jedan veliki minus prethodnog kon­cepta — uglavnom je nedosta­jala nit koja povezuje — priča. Kroz seriju fotki i tekst daleko je lakše razumeti poruku, a ona mora da pos­toji. Ako nije tako, dobi­jate slikovnicu i to je ok, ali nema puno veze sa fotore­por­tažom.

Biće priče i o foto opremi. Ne cepanje atoma u kon­trolisanim uslovima, već lični osvrt na taj seg­ment fotografije, saveti, pre­poruke i sl. Kada je oprema u pitanju, dolazim sa dijag­nozom teškog lju­bitelja tehnike. Da najbolji objek­tivi i aparati ne prave fotke naučio sam na teži način, ali nikada nisam žalio para na vrhunski alat. Priču o tome je nemoguće zao­bići, kao ni Milku od 300gr.

Ukratko, biće priče u svemu jer je ona osnovni ele­ment dobre fotografije. Nadam se da ćete u njima uži­vati barem koliko ja.

Komentari

  • Čestitam Denise što se vraćaš, zaista dosad si to dobro radio i meni je barem bilo vrlo interesantno.Sa stanovišta star­ijeg od tebe bilo mi je intere­santno pos­ma­trati kako sebe vidiš u pros­toru fotografije i mogu se zabeležiti aut­en­tični doživl­jaji. U pravu si da su portreti tvoja jača strana ali meni su se više paso­vale slike sa ulice možda i zato što ja to više volim da slikam i drago mi je da će toga da bude.
    Želim ti puno uspeha, sa znanjem i iskustvom koje sada imaš biće to vrlo zan­imljivo!

    • Hvala puno, Kizo! Možda jedna od najružnijih priča sa starog tem­plejta je gubitak starih komen­tara, ali drago mi je da si uživao. Super je imati blog, pa makar i kao slikovnicu i riznicu sećanja. Sad krećem ispočetka, ali u malo boljoj formi. Biće više fotki sa ulice budi sig­uran, jer su foto šetnje bile i ostale moja pasija. Planiram i nabavku nekog manjeg tela za ulicu. Možda Fuji, ima sjajne algo­ritme za balans bele, vrlo upotre­bljive jpe­gove. Videćemo, doslovno. 🙂 Hvala još jednom na svim komen­tarima, uvek su bili inspiracija nekog malo promišl­jenijeg u fotografiji.

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.