Kategorija

Portret

P

Dragi prijatelji…

D

Fotore­porter je bio slikovnica mog fotograf­skog puto­vanja u posled­njih 12 godina. Bilo je tu finih radova, par stotina fot­kica raznih tema. Postao je solidna ref­er­enca i naj­draži put u sećanja. S druge strane, imao je puno tehničkih nedostataka. Draga, ali zastarela verzija CMS‑a bez podrške, neop­ti­mi­zovan prikaz na mobilnim ure­đa­jima, baza puna SPAM‑a bez mogućnosti fil­tri­ranja poželjnog od nepoželjnog, sve u svemu – bio je zreo za ribild, ali nije bilo lakog načina da se pos­to­jeći sistem nado­gradi. Tek kad sam ga obrisao, shvatio sam da nemam jasnu ideju šta bih dalje. I kon­cept slikovnice nije podržavao ime bloga, sem u najširem smislu. Fot­kice sam sačuvao, ali kostur više ne pos­toji.

(more…)

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.