Autor

Denis Daničić

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.
D

Šta bi na sve ovo rekao moj Jova?

Š

Sretne me ta misao s vre­mena na vreme. Da li bi uopšte imao komentar? Na državu, društvo, poli­tiku… Šta bi meni rekao? Bio je majstor i vredan za primer, voleo je šah i poš­tovao ljude. Ludom ne vredi pričati, pametnom i ne moraš — umeo je da kaže dok bih ja vijao pravdu unaokolo. Na kos­mičke sile nije računao, samo na sebe i svojih deset prstiju. Na njega smo raču­nali svi i još uvek merimo svet po nje­govom ključu. Ali, svet više nije isto mesto.

(more…)

U punom sjaju

U

Budim­pešta je najraskošnija sa reke, noću. Ima i po danu divnih kadrova, ali pogled na Mađarski par­la­ment sa Dunava je deo ture koju nikako ne treba zao­bići. Obezbe­dite sebi mesto na palubi i kom­ponujte uz prigodan valcer i priču sa brod­skog ozvučenja. Ne čekajte pravi trenutak jer će vam pro­maći onaj prethodni.

(more…)

Na čeličnim krilima

N

Oko fotografije ima pripreme. Oprema mora da bude ispravna i na broju. To važi i za auto i fotografa. Koji je plan? Lokacija, troškovi, vre­menska prog­noza, upoz­na­vanje sa temom i pre­poručenim tehnikama fotkanja. Ideš sam ili akcijaš sa nekim? Kada sklopiš koc­kice, ostaje ti da se zabaviš i napraviš dobre fotke.

(more…)

Turista u svom gradu

T

Subota pre­podne. Mljackamo doručak, Bilja smišlja gde bismo, a ja merkam trosed. Hoćemo na “Beograd ispod Beograda”? Nikad nisam bio lju­bitelj šetnje posle klope. Rađe bih dremkao ispred TV‑a ili kompa, ali kul, zvuči intere­santno, a i gre­hota lepog dana da se sedi unutra. Hajmo, toploader, 24–70, rez­ervne baterije, kar­tice, krpa, kuku­ruzni papirići, telefon. Jakna, prsluk? Ipak jakna, lagana…

(more…)

Dragi prijatelji…

D

Fotore­porter je bio slikovnica mog fotograf­skog puto­vanja u posled­njih 12 godina. Bilo je tu finih radova, par stotina fot­kica raznih tema. Postao je solidna ref­er­enca i naj­draži put u sećanja. S druge strane, imao je puno tehničkih nedostataka. Draga, ali zastarela verzija CMS‑a bez podrške, neop­ti­mi­zovan prikaz na mobilnim ure­đa­jima, baza puna SPAM‑a bez mogućnosti fil­tri­ranja poželjnog od nepoželjnog, sve u svemu – bio je zreo za ribild, ali nije bilo lakog načina da se pos­to­jeći sistem nado­gradi. Tek kad sam ga obrisao, shvatio sam da nemam jasnu ideju šta bih dalje. I kon­cept slikovnice nije podržavao ime bloga, sem u najširem smislu. Fot­kice sam sačuvao, ali kostur više ne pos­toji.

(more…)

O autoru

Iako sam s početka veka imao želju da upišem studije primenjenih umetnosti, nastavio sam da se bavim računarima. Način da povežem dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Kategorije

Autorsko pravo

Sadržaj sajta je autorsko delo koje ne može da se koristi bez odobrenja. Fotografije su visokog kvaliteta da biste uži­vali u njima bez ograničenja.