AutorDenis Daničić

Iako sam s početka veka imao želju i priliku da upišem Fakultet primenjenih umetnosti, odlučio sam da se bavim računarima. Način da povežem ove dve ljubavi pronašao sam nešto kasnije, kroz digitalnu fotografiju. Srećom po mene, obe discipline se uče do penzije, međusobno dopunjavaju i stalna su inspiracija.

Turista u svom gradu

T

Sub­ota pre­podne, skoro podne. Mljack­amo doručak, Bilja smišlja gde bismo, a ja merkam trosed. Hoćemo na turu “Beograd ispod Beograda”? Nisam oduševl­jen šet­njom posle klope i rađe bih dremkao ispred TV-a ili kompa, ali kul, zvuči intere­santno, a i gre­hota lepog dana da se sedi unutra. Hajmo, toploader, 24–70, rez­ervne bater­ije, kar­tice, krpa, kuku­ruzni papir­ići, tele­fon. Jakna, prsluk? Ipak jakna, lagana…

(more…)

Dragi prijatelji…

D

Fotore­porter je bio slikovnica mog fotograf­skog puto­vanja u posled­njih 12 god­ina. Bilo je tu finih radova, par stotina fot­kica raznih tema. Postao je solidna ref­er­enca i naj­draži put u sećanja. S druge strane, imao je puno tehničkih nedostataka. Draga, ali zastarela verz­ija CMS-a bez podrške, neop­ti­mi­zo­van prikaz na mobil­nim ure­đa­jima, baza puna SPAM-a bez mogućnosti fil­tri­ranja poželjnog od nepoželjnog, sve u svemu – bio je zreo za ribild, ali nije bilo lakog načina da se pos­to­jeći sis­tem nado­gradi. Tek kad sam ga obrisao, shva­tio sam da nemam jasnu ideju šta bih dalje. I kon­cept slikovnice nije podržavao ime bloga, sem u najširem smislu. Fot­kice sam saču­vao, ali kos­tur više ne pos­toji.

(more…)